htWE12

سپیده دم: 100 روز اول رئیس جمهور بایدن برای واکسیناسیون و یک بسته مالی جدید خواهد بود

  • از

[ad_1] جو بایدن ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده دیروز روی کار آمد. این کار با یک سری مقررات لغو برخی سیاست های سلف او… ادامه »سپیده دم: 100 روز اول رئیس جمهور بایدن برای واکسیناسیون و یک بسته مالی جدید خواهد بود

بایدن چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده شد. او قول می دهد که جنگ “فاحش” را خاتمه دهد

  • از

[ad_1] جو بایدن دموکرات امروز سوگند ریاست جمهوری را در دست جان رابرتز ، رئیس دادگاه عالی آمریکا ، گرفت و چهل و چهارمین رئیس… ادامه »بایدن چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده شد. او قول می دهد که جنگ “فاحش” را خاتمه دهد